COVID-19 vakcinos
Registruotos ir skiepijamos vakcinos
• Comirnaty (BioNTech & Pfizer)
• COVID-19 Vaccine Moderna (Moderna)
• Platforma - mRNR vakcina
• Efektyvumas - ~ 95 proc. (klinikinių tyrimų duomenys)
• Principinių skirtumų nėra
Comirnaty (BioNTech & Pfizer)
• skirta 16 metų ir vyresnių asmenų skiepijimui
• daugiadozis flakonas, skiedžiama vakcina
• praskiedus, viename flakone yra 6 dozės
• 1 dozė - 0,3 ml
Comirnaty (BioNTech & Pfizer) skiepijimo
schema
• 2 dozės (po 0,3 ml)
• tarp dozių išlaikant bent 21 dienos pertrauką (ne mažiau kaip 21
diena), rekomenduojama, kad antra dozė būtų įskiepyta 21-28
dieną po pirmosios
• Skiepijimo schema (2 dozės) turi būti atliekamos Comirnaty
vakcina
• Vakcinos negalima maišyti viename švirkšte su jokiomis kitomis
vakcinomis arba vaistiniais preparatais
Comirnaty (BioNTech & Pfizer)
kontraindikacijos
• Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai
pagalbinei medžiagai
• (kontrolinis klausimas apie turėtas alertines reakcijas į
skiepus, vaistus, kitas medžiagas)
• ((4‑hidroksibutil)azanediil)bis(heksan‑6,1‑diil)bis(2‑heksildekanoatas) (ALC‑0315)
• 2‑[(polietilenglikolio)‑2000]‑N,N‑ditetradecilacetamidas (ALC‑0159)
• 1,2‑distearoil‑sn‑glicero‑3‑fosfocholinas (DSPC)
• Cholesterolis
• Kalio chloridas
• Kalio-divandenilio fosfatas
• Natrio chloridas
• Dinatrio fosfatas dihidratas
• Sacharozė
• Injekcinis vanduo
Atsargumo priemonės
• Po vakcinacijos pacientą rekomenduojama stebėti 15 minučių
• Jeigu po pirmosios Comirnaty dozės pasireiškė anafilaksija,
antrosios vakcinos dozės skiepyti negalima
Kiti aspektai
• Veiksmingumas
• Comirnaty gali apsaugoti ne visus paskiepytuosius
• Apsauga 7 paros po antrosios vakcinos dozės
• Nėštumas
• Patirties apie Comirnaty vartojimą nėštumo metu nepakanka
Nerekomenduojama skiepyti
• Vartojimas kartu su kitomis vakcinomis
• Rekomenduojama, kad po paskutinio skiepijimo būtų praėjusios 14
dienų
Nepageidaujamas poveikis
• Labai dažnas šalutinis poveikis (gali pasireikšti dažniau kaip 1
iš 10 žmonių): skausmas, patinimas suleidimo vietoje, nuovargis,
galvos, raumenų, sąnarių skausmas, šaltkrėtis, karščiavimas
• Dažnas šalutinis poveikis (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 100
žmonių): injekcijos vietos paraudimas, pykinimas
• Nedažnas šalutinis poveikis (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš
1000 žmonių): padidėję limfmazgiai, prasta savijauta, galūnių
skausmai, nemiga , injekcijos vietos niežėjimas
• Retas šalutinis poveikis (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 10 000
žmonių): laikinas vienos veido pusės paralyžius
• Dažnis nežinomas (negali būti apskaičiuotas pagal turimus
duomenis): sunki alerginė reakcija
Rekomendacinės formos Comirnaty (BioNTech
& Pfizer) vakcinai
• Kontrolinis skiepų suaugusiems kontraindikacijų patikrinimo
klausimynas
• Informavimas apie skiepus ir sutikimas skiepytis
COVID-19 Vaccine Moderna vakcina
• skirta 18 metų ir vyresnių asmenų skiepijimui
• daugiadozis flakonas, kuriame yra 10 dozių po 0,5 ml
• skiepijimo schema – 2 dozės (po 0,5 ml)
• antrąją dozę rekomenduojama suleisti praėjus 28 dienoms po pirmosios
dozės suleidimo
• skiepijimo schema (2 dozės) turi būti atliekamos COVID-19 Vaccine Moderna
vakcina
• Vakcinos negalima maišyti viename švirkšte su jokiomis kitomis vakcinomis
arba vaistiniais preparatais
Nepageidaujamas poveikis
• Labai dažnas šalutinis poveikis (gali pasireikšti dažniau kaip 1 iš 10
žmonių): limfadenopatija, galvos skausmas, pykinimas / vėmimas,
raumenų ir sąnarių skausmas, rkausmas injekcijos vietoje, nuovargis,
Šaltkrėtis , Karščiavimas , Patinimas injekcijos vietoje
• Dažnas šalutinis poveikis (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 100 žmonių):
išbėrimas, paraudimas injekcijos vietoje, išbėrimas injekcijos vietoje
• Nedažnas šalutinis poveikis (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 1000
žmonių): niežėjimas injekcijos vietoje
• Retas šalutinis poveikis (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 10 000 žmonių):
ūminis periferinis veido paralyžius, veido patinimas
• Dažnis nežinomas (negali būti apskaičiuotas pagal turimus duomenis):
anafilaksija, padidėjęs jautrumas
• KONTROLINIS SKIEPŲ SUAUGUSIESIEMS
KONTRAINDIKACIJŲ PATIKRINIMO KLAUSIMYNAS
• (Imunoprofilaktikos organizavimo ir atlikimo tvarkos
aprašo 3 priedas, adaptuotas pagal COVID-19 VACCINE
MODERNA indikacijas, kontraindikacijas ir atsargumo
priemones)
• INFORMAVIMAS APIE SKIEPUS IR SUTIKIMAS SKIEPYTIS
• •
Skiepijimas nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina
COVID-19 VACCINE MODERNA
COVID-19 Vaccine Moderna vakcina
• Kontraindikacijos
• Atsargumo priemonės
• Kiti aspektai
• Tokios pačios kaip Comirnaty (BioNTech & Pfizer) vakcinos
• Rekomendacinės formos COVID-19 Vaccine Moderna vakcinai